Rekruttering og vikartjenester

ManpowerGroup Solutions Retail er en del av ManpowerGroup, som er Norges største bemannings- og rekrutteringsselskap med over 50 års erfaring. ManpowerGroup Solutions Retail er spesialister på rekruttering og vikartjenester til dagligvare, KBS og HoReCa.

Vikartjenester

Dagligvarebransjen preges av kontinuerlige endringer, som igjen påvirker behovet for fleksibel arbeidskraft for leverandører. Behovet for midlertidig arbeidskraft er også stort ved permisjoner, sykefravær, prosjekter, sesongsvingninger og liknende.

Enten du har behov for én vikar til et kort oppdrag, eller femti vikarer til et langvarig oppdrag, kan vi hjelpe deg. Uansett har vi dyktige medarbeidere som kan gi deg den fleksibiliteten som skal til for at du skal lykkes.

Grundig utvelgelse

Alle våre medarbeidere har vært gjennom grundige intervjuer, kunnskaps- og ferdighetstester, personlighets-tester og referansekontroll. Dette er med på å sikre at du får den rette personen til jobben.

Du legger arbeidet til rette – vi tar arbeidsgiveransvaret.

Vi sørger for:

– Rekruttering
– Personalansvar
– Arbeidsgiveravgift
– Lønn, feriepenger, sykelønn
– Helligdags-godtgjørelse
– Kurs og utvikling
– Forsikringer
– HMS

Du tar deg av:

– Innføring i arbeidsoppgaver
– Daglig veiledning og oppfølging
– HMS

Rekruttering 

En forutsetning for å finne rett person er å ha nok kandidater å velge blant. ManpowerGroup har over 40 000 aktive jobbsøkere til enhver tid!

Vi har gode metoder for å rekruttere kandidater til både vikariater, faste og prosjektbaserte stillinger. Internasjonalt sertifiserte løsninger og solid erfaring sikrer at vi alltid finner rett person med rett kompetanse.

ManpowerGroup Solutions legger mye jobb i selve kartleggingen av kandidatene, enten det er fast ansettelse eller vikariat. Vår metodikk for rekruttering er velprøvd og grundig. Veien frem går gjennom jobbanalyse, intervju, tester og referansesamtale.